• Marta Hinz

Lang, lenge, langt, lengre...? Opisywanie długości i dystansu po norwesku


Długo, dalej, daleko, dalszy, dłuższy... Obcokrajowcy uczący się języka polskiego mają pewnie ten sam dylemat, co Polacy głowiący się nad norweskimi formami typu lang, lenger, lengre czy langt. A przecież są to słowa, których używamy często na co dzień... Jak bezpiecznie poruszać się w gąszczu norweskich długości, dystansu w czasie i przestrzeni?


Zacznijmy od przymiotnika lang (długi). Odmienia się on całkowicie regularnie, co oznacza, że:

 1. w rodzaju męskim oraz żeńskim nie zmienia formy,

 2. w rodzaju nijakim otrzymuje końcówkę -t,

 3. w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -e,

 4. w formie określonej niezależnie od rodzaju otrzymuje końcówkę -e:

Vi hadde en lang samtale i går.

Mieliśmy wczoraj długą rozmowę.

Ser du den lange bygningen?

Czy widzisz ten długi budynek?


Det var et langt år for oss.

To był dla nas długi rok.

De bor i det lange huset.

Mieszkają w tym długim domu.


Ikke ta for lange pauser under treningen.

Nie rób zbyt długich przerw podczas treningu.

De lange kjolene henger i skapet.

Długie sukienki wiszą w szafie.


Forma langt nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla przymiotnika w rodzaju nijakim. Może ona też być przysłówkiem odpowiadającym polskiemu daleko:


Hvor langt er det dit?

Jak daleko tam jest?

Er det langt fra sentrum?

Czy to daleko od centrum?


Jeśli z kolei potrzebujemy przysłówka określającego czas, długo, skorzystamy z formy lenge:


Hvor lenge må vi vente?

Jak długo musimy czekać?

Jeg har lenge hatt lyst på det.

Od dawna mam na to ochotę.


Schody zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy w grę wchodzi stopniowanie powyższego przymiotnika i przysłówków. Dłuższy, dłużej oraz dalej, czyli stopień wyższy, różni się od siebie tylko nieznacznie, i właśnie to podobieństwo wywołuje zazwyczaj największe zamieszanie. Przyjrzyjmy się wszystkim tym trzem przypadkom po kolei:


lang – lengre – lengst


Det ble en lengre samtale denne gangen.

Tym razem była to dłuższa rozmowa.

Er den hvite kjolen lengre enn den svarte?

Czy biała sukienka jest dłuższa niż czarna?

Den lengste turen er på 26 km.

Najdłuższa trasa ma 26 km.


langt – lenger – lengst


Er det lenger fra Warszawa til Kraków enn fra Gdańsk til Szczecin?

Czy jest dalej z Warszawy do Krakowa, czy z Gdańska do Szczecina?

Jeg vil ikke gå lenger.

Nie chcę iść dalej.

Ser du den mannen som sitter lengst fra vinduet?

Czy widzisz tego mężczyznę, który siedzi najdalej od okna?


lenge – lenger – lengst


Jeg vil ikke vente lenger.

Nie chcę dłużej czekać.

Jag har ikke lenger lyst på det.

Nie mam dłużej na to ochoty.

Han har sittet her lengst.

Siedzi tutaj najdłużej.


Podsumowując: lengre to wyłącznie forma przymiotnikowa i oznacza tyle, co dłuższy, lenger z kolei będzie odnosić się zarówno do czasu, jak i do odległości (dłużej, dalej).


Wydaje się skomplikowane? Jak zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie trening – spróbuj utworzyć z podanymi określeniami własne zdania lub rozwiąż nasze ćwiczenie poniżej. Prawidłowe odpowiedzi znajdziesz na samym końcu... Tylko bez oszukiwania! ;)

 1. Er denne veien …...................... ?

 2. Hvor …...................... skal poteter koke?

 3. Har du sett den …...................... listen?

 4. Den eldste søsteren levde …...................... av alle.

 5. Jeg holder ikke ut …...................... .

 6. Er det …...................... fra flyplassen til hotellet.

 7. Vi vet ikke …...................... hva vi skal gjøre.

 8. I Nord Norge kan du oppleve …...................... lyse netter.

 9. Bor Jens ikke …...................... i Bergen?

 10. Hva heter den …...................... elva i Polen?


1. lang 2. lenge 3. lange 4. lengst 5. lenger 6. langt 7. lenger 8. lange 9. lenger 10. lengste


#lang #lenge #langt #lengre #długość #dystans #norweski

957 wyświetleń