• Marta Hajdyła

I tillegg til? Wyrażenia (podwójnie) przyimkowe


W Norwegii już w ten poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny, u nas jeszcze parę tygodni słodkiej przerwy, ale może i tak to dobry moment, że powtórzyć przyimki? Preposisjoner to przecież niekończąca się historia... A już na pewno te wyrażenia, w których występuje więcej niż jeden! Potrzebujesz małej pomocy? Lista poniżej powinna w tym pomóc :)


av og til

czasami

Av og til har jeg lyst til å dra og ikke komme tilbake.


til og med

1) nawet

Til og med i Bergen har det vært en solrik dag.

2) do... włącznie

Jeg er i utlandet til og med 15. august.


for eller imot

za czy przeciw

Er du for eller imot denne løsningen?


i stedet for

zamiast

Han festet mye i stedet for å lære, og til slutt strøk han på eksamen.


i tillegg til

oprócz, w dodatku do

Han trener tre ganger i uka i tillegg til å spise sunnere.


i forbindelse med

w związku z

Jeg skriver i forbindelse med e-posten jeg mottok i går.


i motsetning til

w przeciwieństwie do

I motsetning til søstera mi har jeg aldri tenkt å flytte.


i samsvar med

zgodnie z

Vi har gjort alt i samsvar med retningslinjene.


i slutten av

pod koniec...

Festivalen starter i slutten av uka.


i mangel av/av mangel på

z braku...

De brukte stereotypier i mangel av gode argumenter.


i sammenligning med

w porównaniu z

Situasjonen her er ganske rolig i sammenligning med det som skjer i andre land.


med tanke på

z myślą o

Vi skrev denne boka med tanke på elevene våre.


av hensyn til

ze względu na

Klubbene er stengt av hensyn til sikkerhet.


til tross for/på tross av

pomimo

Vi var fornøyd til tross for noen små ulemper.


på grunn av

z powodu

Vi bestemte oss å bli hjemme på grunn av høye smittetall.


på vei til

w drodze do

Jeg er på vei til jobb, ring meg senere.


ved hjelp av

przy pomocy

Forskerne klarte å løse problemet ved hjelp av ny teknologi.


351 wyświetleń