• Marta Hinz

Husker du det? Jesienny quiz językowyCiężko w to uwierzyć, ale... To już dwa miesiące od zakończenia wakacji! Najwyższa pora, by przetestować swoją wiedzę, prawda? Z myślą o tym przygotowaliśmy dla Was quiz językowy – znajdziecie w nim zagadnienia dotyczące gramatyki, słownictwa, idiomów... Lykke til! :)


1. Jeg ….............. på denne skolen siden vi flyttet inn i byen.

a) går

b) har gått

c) gikk


2. Har du tid ….............. å snakke nå?

a) for

b) på

c) til


3. Anne har lest boka. Boka …..............

a) er blitt lest

b) har lest

c) ble lest


4. Daniel grudde seg til eksamen dagen etter. Daniel ….............. gå opp til eksamen.

a) skal

b) vil

c) skulle


5. Daniel strøk på eksamen. Han ….............. ikke.

a) avsto

b) besto

c) påsto


6. Har du sett min ….............. mobil?

a) gammel

b) gammelt

c) gamle


7. De gleder seg fordi de ….............. dra dit, det er nok å ringe.

a) trenger ikke å

b) må ikke

c) ikke trenger å


8. ….............., bestemte Ida seg for å delta.

a) Selv om hun var ikke sikker

b) Selv om hun ikke var sikker

c) Selv om var hun ikke sikker


9. Ole er veldig tålmodig. Han ….............. .

a) kommer alltid først

b) har mistet nøklene sine.

c) har ventet i flere dager nå.


10. I går hadde vi 12 stykker. I dag har vi 9 stykker. Vi har ….............. stykker nå.

a) færre

b) mindre

c) flere


11. De satte og leste hele ettermiddagen. De ble sittende og ….............. hele ettermiddagen.

a) leste

b) hadde lest

c) lese


12. „Jeg vet ikke” betyr det samme som „Jeg har ikke …............. .”

a) lyst

b) peiling

c) makt


13. „Jeg trenger ro til å jobbe.” Bjørn sa at han …............. ro til å jobbe.

a) trenger

b) trengte

c) hadde trengt


14. Hva skjer? Hva er i …............. ?

a) måten

b) verden

c) veien


15. Det er ikke lov å parkere her. Det er …............. .

a) påbudt

b) avbudt

c) forbudt


16. Når du får en kald skulder...

a) er du utrolig sliten.

b) møter du lite interesse

c) har du problemer med helsa


17. …............. lederen har partiet ikke noe å skamme seg over.

a) ifølge

b) etter

c) bak


18. Epletreet …............. av frukt.

a) sliter

b) ser

c) bugner


19. …............. Johanne …............. Christian liker te. De foretrekker kaffe.

a) enten, eller

b) verken, eller

c) både, og


20. Hva gjør du vanligvis om sommeren? Hva …............. du å gjøre om sommeren?

a) ønsker

b) må

c) pleier1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. c, 8. b, 9. c, 10. a, 11. c, 12. b, 13. b, 14. c, 15. c, 16. b, 17. a, 18. c, 19. b, 20. c


#quiz #języknorweski #powtórkamateriału

278 wyświetleń