• Marta Hajdyła

Blad eller bladene? Quiz ze znajomości rzeczownikaZa chwilę Halloween... A czy jest coś straszniejszego niż, ekhm, sprawdzian? ;) Jeśli chodzi o języki, a norweski w szczególności, zawsze warto jednak wyjść z założenia, że strach ma wielkie oczy! Zamiast testu z ocenami proponujemy więc quiz ze znajomości rzeczownika, który możesz zrobić w wolnej chwili siedząc wygodnie w fotelu. Czy odróżniasz już bez problemu zwroty, w których trzeba użyć formy określonej? Wiesz, jaką końcówkę mają poszczególne rzeczowniki w liczbie mnogiej? Pamiętasz o nieregularnościach? Sprawdź się!


1. Norges høyeste ....

a) fjellet

b) fjellene

c) fjell


2. Mange nye ….

a) studenter

b) studentene

c) studenten


3. …. deres

a) bil

b) biler

c) bilene


4. Det gamle …. vårt

a) husene

b) huset

c) hus


5. Noen av ….

a) oppgaver

b) oppgavene

c) oppgaven


6. En fantastisk ….

a) jobben

b) jobber

c) jobb


7. Tre store ….

a) tre

b) trærne

c) trær


8. Min beste ....

a) venn

b) vennen

c) vennene


9. En av de beste …..

a) løsninger

b) løsningen

c) løsningene


10. Noen få ....

a) artikkel

b) artikler

c) artiklene


11. …. til Anne

a) forelder

b) foreldre

c) foreldrene


12. Flere ….

a) spørsmålene

b) spørsmål

c) spørsmålet


13. .... på badet

a) størrelsen

b) størrelser

c) størrelse


14. Den vanligste ....

a) måte

b) måter

c) måten


15. Hennes største ....

a) drøm

b) drømmen

c) drømmene


16. Hvert enkelt ....

a) epler

b) eple

c) eplet


17. Alt ….

a) vann

b) vannene

c) vannet


18. En hel ....

a) dag

b) dagen

c) dagene


19. .... på kontoret

a) italienere

b) italiener

c) italienerne


20. Hele ….

a) historie

b) historien

c) en historie


21. Martin er ..... .

a) dyktig lege

b) en dyktig lege

c) dyktige legen.


22. I alle …. !

a) dag

b) dagen

c) dager

1. c; 2. a; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b; 11. c; 12. b; 13. a; 14. c; 15. a; 16. b; 17. c; 18. a; 19. c; 20. b; 21. b; 22. c

413 wyświetleń