• Marta Hinz

Hva er grunnen til det? Przyczyny i skutki po norwesku


Ach, te ciągi przyczynowo-skutkowe... Nierzadko mamy z nimi problem w języku ojczystym, a co dopiero w języku obcym! Nawet gdy nauczymy się już odróżniać i poprawnie stosować spójniki typu fordi (ponieważ, dlatego że) czy derfor (dlatego) pozostaje jeszcze całe mnóstwo związanych z przyczynowością wyrażeń, i to najczęściej przyimkowych. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Garść wskazówek znajdziecie poniżej. :)


grunnen til

powodem (tego jest...)

Hva var grunnen til at du ga opp?


på grunn av

z powodu

Fravær fra arbeidet på grunn av sykdom må dokumunteres.


av den grunn

z tego powodu

Det er en rekordmåned for selskapet vårt, og vi tar ikke juleferie av den grunn.


på bakgrunn/grunnlag av

na podstawie

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke på bakgrunn av realkompetanse.


med bakgrunn/grunnlag i

na podstawie

Databehandlingen skjer med grunnlag i medlemsavtalen med deg.


årsaken til

przyczyna

Forskerne prøver å finne årsaken til sykdomsutbruddet.


av ukjente årsaker

z nieznanych przyczyn

Av ukjente årsaker har bilen begynt å trille og havnet av veien.


forklaring på

wyjaśnienie

Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på hvordan dette uttrykket brukes.


utgangspunktet for

punkt wyjścia dla

Denne artikkelen ble senere utgangspunktet for en bok ved samme navn.


å begrunne

uzasadniać

Hvordan begrunner de denne avgjørelsen?


å bidra til

przyczynić się do

Det er en næring som har bidratt til store eksportinntekter for landet.


å ha ansvar for

być odpowiedzialnym za

Hvem har ansvar for klimaproblemet?


å forklare noe med

wyjaśniać coś czymś

De forklarte forsinkelsen med at det var noen logistikkproblemer.


å forårsake

powodować

Flommen har forårsaket store vannskader i huset.


å føre til

doprowadzić do

Den store interessen førte til at vi fikk flere faste kunder.


å resultere i

skutkować

Prosjektet har resultert i stor økning i antall barn som nå får hjelp.


å skyldes

być spowodowanym

Vær klar over at de samme symptomene også kan skyldes stress!


å tilskrive

przypisywać

Penger er bare symboler som vi tilskriver verdi.


Lykke til! 😄


#przyczyna #skutek #materiałydonaukinorweskiego #norweski #online #szkoła #lekcje #trolltunga

234 wyświetlenia