• Marta Hinz

På tide å teste deg selv! Preposisjoner


Na naszym blogu dawno już nie było mowy o ulubionym zagadnieniu większości uczących się norweskiego, przyimkach. ;) Ta przeprawa nie ma końca, prawda? Warto więc może podejść do tematu w ramach zabawy i zamiast wkuwać słupki rozwiązać w ten weekend quiz? Ułożyliśmy dla Was 25 pytań – akurat tyle, by starczyło na dobrą powtórkę, ale nie było za bardzo męczące. Pamiętajcie, że w nauce języka liczy się nie ilość, a systematyczność! Lykke til! :)


1. Har du tid ….... å komme?

a) for

b) til

c) med


2. Jeg er ikke sikker ….... om de kommer.

a) på

b) av

c) til


3. Hva er fargen ….... bilen din?

a) av

b) til

c) på


4. Jeg er ikke enig ….... dette forslaget.

a) med

b) på

c) i


5. Når har du time ….... lege?

a) i

b) hos

c) til


6. Per har bodd i Oslo ….... to år.

a) i

b) for

c) på


7. Alle har rett ….... å få utdanning.

a) på

b) med

c) til


8. Det er ….... tide å stå opp.

a) på

b) om

c) av


9. Han slo ….... radioen og gikk ut.

a) til

b) med

c) av


10. Det er så kaldt ute, du må ta ….... deg varme klær.

a) med

b) på

c) i


11. Hun sitter ….... stolen og leser.

a) på

b) i

c) til


12. Jeg er vant ….... å arbeide sent.

a) for

b) siden

c) til


13. Vi er interresert ….... å starte på kurset.

a) i

b) for

c) på


14. Jeg er ikke i tvil ….... at jeg består.

a) for

b) på

c) om


15. Er de ble kjent ….... de nye reglene?

a) til

b) med

c) i


16. Han oppfordret meg ….... å lære fransk.

a) på

b) for

c) til


17. Polititet har mange bevis ….... at han lyver.

a) av

b) på

c) til


18. Jeg møtte henne på gata og vi slo ….... en prat.

a) av

b) for

c) med


19. Økonomer advarer ….... stigende priser.

a) til

b) mot

c) på


20. Du må ta hensyn ….... andre når du kjører.

a) for

b) på

c) til


21. Vi liker oss i Bergen til tross ….... været.

a) av

b) på

c) for


22. Du kan gjøre det ….... hjelp av vårt utstyr.

a) ved

b) med

c) til


23. Har du lagt merke ….... den store bygningen der?

a) til

b) på

c) med


24. Firmaet har behov ….... flere ansatte.

a) til

b) på

c) for


25. Jeg går ….... fra at han kommer.

a) med

b) ut

c) til1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. b; 6. a; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b; 11. b; 12. c; 13. a; 14. c; 15. b; 16. c; 17. b; 18. a; 19. b; 20. c; 21. c; 22. a; 23. a; 24. c; 25. b.


#przyimki #przyimek #preposisjon #preposisjoner #på #til #i #for

556 wyświetleń