- Kurs norweskiego 45 tygodni -

Najdłuższy kurs jest idealny dla osób mających cel długofalowy. Ucząc się od początku opanujesz poziom średnio zaawansowany B1, a ucząc się od A2 osiągniesz pełny poziom B2. Awansujesz też od poziomu średnio zaawansowanego do zaawansowanego.

LEKCJE 45 minut

Dla osób, które mogą dużo pracować samodzielnie, a z lektorem chcą kontrolować jedynie swoje postępy.
Cena za spotkanie: 80 zł

LEKCJE 60 minut

Wariant zrównoważony - dużo pracy samodzielnej, więcej pracy z lektorem.
Cena za spotkanie: 100 zł

LEKCJE 90 minut

Dla osób, które nie mogą dużo pracować samodzielnie - większa część nauki przebiega wraz z lektorem.
Cena za spotkanie: 160 zł